Molen Group
Politikalar
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

            Molen Group olarak insan kaynakları politikalarımız, çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak temeli üzerinde yükselir. Çalışanlarımızın hem kurumumuz hem ülkemiz hem de dünyamız için katma değer yaratmaları için onları teşvik ederiz. Onların verimli, mutlu çalışması ve başarılı olması için tüm imkânlarımızı seferber ederiz. Çalışanlarımıza eşit haklar tanır, onların aidiyet duygusunun oluşmasına özen gösteririz. Girişim ve gelişim prensibini temele alan, yüksek performansa sahip, güçlü ve etkili bireyler olmaları için onları destekleriz. Böylece mutlu, kendine güvenen, Molen Group’un yüksek ülkülerine hâkim insan kaynakları oluşturmak için politikalar geliştiririz.

 

            Bu esaslar ve ülkülerle; yeni insan kaynakları kazanımında, insan kaynakları yönetiminde ve insan kaynaklarını elde tutmada standart üstü ve dünyayla entegre bir insan kaynakları politikası uygularız. Çalışanlarımızın huzuru, başarısı ve işine bağlılığı bizim mutluluğumuzdur.