Molen Group
Değerlerimiz
İş Ahlakımızın Ölçütleri !

Etik Değerler

Etik değerlere, samimi rekabetçiliğe, her değerin bizim olduğu ve yükselmesinin bize sağlayacağı faydalara önem veriyoruz. Biz, yolumuzun kesiştiği girişimleri engellemek yerine; her biri değerli bu girişimlerin, ülkemize ve dünyamıza katma değer sağlamasını tercih ediyoruz. Bu değerleri yok etmeden; onları korumayı, kollamayı, öncelikli prensip olarak benimsiyoruz.

 

Şeffaflık

Faaliyet alanımız olan tüm iştiraklarda, insanlığın onuruna ve yaşam hakkına saygılı, etik kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten girişimlerle, hesap verebilirliğe ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz.

 

Dürüstlük

Özümüzü, verdiğimiz sözleri tutarak koruduk. Özümüzde, sözümüzde ve hareket etme biçimimizde doğruluktan hiç kopmadık. Toplumsal kurallara uyduk, iş dünyasında kuralları biz koyduk. Koyduğumuz iş ahlakı kurallarından asla kopmadık.

 

Önceliğimiz İnsan

Tüm varlığımızın yegâne ortak noktası elbette “insan” olmamız. Biz, insanın insana saygılı ve insanın çevreye saygılı olması şartıyla yaşanabilir bir dünyaya sahip olabiliriz görüşünü savunuyoruz. “Önceliğimiz İnsan” sloganıyla, insana yatırımı desteklemek ve sahip olduğumuz bu mirası yüceltmekten kıvanç duyuyoruz.

 

İkili İlişkiler

Dostlarımız! Bizim için, onların değerini karşılayabilecek maddi bir materyal yoktur. Beraber katma değer üreten, bunu destekleyen ve her şeyden önce “biz” olabilen ve bunun bilincinde olan dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız, ortaklarımız bizim için değerlidir.

 

Repütasyonu Korumak

Biz, yıllar içinde ürettiği projeler ve yarattığı katma değerle saygınlık kazanmış, kendini iş dünyasında kanıtlamış bir girişim grubuyuz. İş yapma biçimimizle kazandığımız güvenilirliği, edindiğimiz saygınlığı korumak ve geliştirmek amaçlarımız arasında altın harflerle yazılıdır.