Molen Group
Misyon-Vizyon
Bugün ve Yarın Ülkülerimiz !

MİSYON

     Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan Molen Group, yatırımlarıyla ülkemizde katma değer üretmeyi kendine görev edinmiştir. Bu amaçla; ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, girişimcilere, müteşebbislere hizmet etmektedir. Böylelikle ülkemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kuşakların, çizdiğimiz bu esaslar ve çabalarımızdan ilham ve feyz alarak kendilerini geliştirmeleri için onların yolunu aydınlatmaktadır.

 

     Giriştiği faaliyet alanlarıyla öncü olan Molen Group, yurtiçi yerli ve yabancı ortaklı iştiraklarıyla ülkemizin kalkınmasına ve istihdamının artmasına katkı sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarla ülkemizde üretilen katma değerin dünya ile entegrasyonunda rehber görevi görmektedir.

 

VİZYON

     Molen Group; insanı, doğa içindeki tüm canlı varlıkları ve hepsinin yaşam hakkını merkeze alan, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak ülküsüyle hareket eden bir dünya görüşüne sahiptir. Doğayla dost teknolojileri geliştirmek ve uygulamak, yabancı ülkelerde standartlaşan hizmet kalitesini önce toplum sonra birey odaklı olarak tatbik etmek; sahip olduğumuz vizyonun çerçevesidir. Etik değerlere saygı duymak, dürüstlük, en iyilerle çalışmak, ekip çalışması yapmak, öğrenme tutkusu, risk almak ve başarmak, müşteri memnuniyeti sağlamak, empati duymak ise; bu vizyonun yapı taşlarıdır.

 

     Toplumumuzu oluşturan her bir bireyin katıldığı değer yaratma kültürü ve onu destekleyen iştirakların besleme ünitesi işte bu düşünce sistemi ve dehanın bir yansımasıdır. Molen Group; bu güdülerle amacın aracı olan ve aynı zamanda onu yaratan dehanın bir ürünü olan yatırım araçları ve teknolojilerini uygulayan, üst yaşam gereklerini standartlaştıran bu vizyonun merkezinde konumlanır.