Molen Group
Başkanın Mesajı
Çıkış Noktamız !

     

       Değerli çalışma arkadaşlarım, ortaklarım, paydaşlarım…

 

       Kuruluşumuz, temellerini attığımız günden bugüne büyük bir gelişme göstermiştir. Yarattığı katma değeri hızla yükselen, adını iş dünyasına ve hafızalara altın harflerle kazıyan bir gücün ve oluşumun merkezindeyiz. Geçen bu sürede taşın altına sadece elimizi değil, gerektiğinde yüreğimizi de koyarak önemli ilerlemeler ve başarılar kaydettik. Bu haklı gururun kıvancını hep birlikte yaşıyoruz.

 

       “Önceliğimiz İnsan” prensibiyle hem kendi toplumumuza hem de yabancı toplumlara sürdürülebilir hizmet götürme noktasında önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlar ve kurduğumuz iş ağlarıyla ülkemizin yurt dışına açılan yüzü olduk.

 

       “Önceliğimiz Yurdumuz” prensibiyle ait olduğumuz topraklara vefa borcumuzu; yaptığımız yatırımlar, attığımız adımlar ve yarattığımız katma değerlerle ödemeye çalıştık. Bunu yeterli görmedik, sürdürülebilir ekoloji ve ekonomi önceliğiyle çalışmaya devam ediyoruz.

 

       Sürdürülebilirlik minvalinden baktığımızda iş ve yaşam döngüsünün, içinde yaşadığımız son yıllarda değiştiğini gözlemliyoruz. Bu değişimlere ayak uydurmak, daima ileri prensibiyle hareket etmek, katma değer yaratan işlerin altına imza atmak temel gayemiz olacaktır. Etik değerlere saygı duyma, dürüst olma, en iyilerle çalışma, ekip çalışması, öğrenme tutkusu, risk alma ve başarma, müşteri memnuniyeti, empati duyma ise gayemizi gerçekleştirmek için üzerinde duracağımız temel ilkelerimiz olacaktır.

 

       Dünya, son iki asır boyunca, bu değerlerle üretim yapan müteşebbislerin mucizelerine şahit olmuştur. Bu gelişmeler iş, sanat, eğitim gibi pek çok sektörde kendini göstermiştir. Değerli her bir girişim, kendini yaratan dehanın bir tezahürü olarak kendi hikâyesini yazmış ve insanlığa okutmuştur. Biz de kendi hikâyemizi yazmış bulunmakta, ulusal ve uluslararası arenada en çok okunanlar arasına girmiş bulunmaktayız. İmzamız, gelecek kuşaklara kılavuz olsun diye çalışmaya devam etmekteyiz.

 

       Yazdığımız bu didaktik hikâyenin noktası, virgülü, cümlesi, sözcüğü ve onu yaratan mekanizmanın bir parçası; bize ve prensiplerimize gönülden bağlı tüm yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

 

 

Saygılarımla…

Abdullah Bezan

Yönetim Kurulu Başkanı