Molen Group
ENERJİ

ENERJİ

Biz, enerjiniz artsın diye varız!

            Günümüzde her ekonomi gelişmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı karşılayarak gelecek planları yapar, kendini geliştirir. Sonuç olarak enerji, günümüz ekonomik çarklarını harekete geçiren önemli bir unsur olarak karşımızda durur. Ülkemiz de diğer gelişmekte ve kendini gerçekleştirmekte olan ülkeler gibi enerji talebiyle karşı karşıyadır. Buradan hareketle, Molen Group olarak, bizlerin ve gelecek nesillerimizin saklı hazinesi olan potansiyel enerjimizi, kullanılabilir enerjiye dönüştürüyor, hem yurtiçi hem de yurtdışı enerji yatırımlarımızla bu ihtiyacı karşılıyoruz. Yurtiçi yatırımlarla ülkemiz işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılıyor, yurtdışı yatırımlarla ülkemize döviz girdisi temin ediyoruz. Tüm bu girişimlerimizle, Türkiye’nin yükselen bir değeri olarak yıldızlararası arenada yerimizi koruyoruz.

 

            Yenilenebilir Enerji Yatırımları

            Önceliğimiz “sürdürülebilir ekoloji ve ekonomi” sloganıyla; güneş, jeotermal, rüzgâr, gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirmek için, yurtdışı sermayeli şirketlerle ortaklıklar kurarak, Türkiye temsilciliklerini yürüterek enerji yatırımları alanında faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem ülkemize enerji sağlanması, sağlanan enerjinin yenilebilir olması hem de döviz girdisi, istihdam artışı gibi pozitif katkılarda bulunuyoruz.

           

            Konvansiyonel Enerji Yatırımları

Günümüz ekonomik çarklarını döndüren güç olan enerjinin diğer bir üretim metodu olan konvansiyonel enerji üretiminde de yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Petrol ve petrol türevlerinin üretimi, gaz üretimi, santral kurulumu ve işletilmesi gibi iştiraklarda bulunuyoruz. Yine bu alanda da yabancı şirketlerle ortaklıklar kurarak, ülkemize hem maddi hem de manevi pozitif girdi sağlıyoruz.